Medel säkerhet

Denna nivå uppfyller "normala" säkerhetskrav för skolskåp och dylikt och ger också möjlighet till huvudnyckelsystem. Nyckelämnen och koder i denna kategori säljs enbart till av ASSA OEM godkända låssmeder.  Cylindertyperna är av 5-stift eller 6-stiftsmodell, där 6-stift erbjuder något större kombinationstal än 5-stiftsmodellen. Huvudnyckelsystem läggs i standardsystem eller registrerade system. Med standardsystem avses ett antal förkalkylerade huvudnyckelsystem där vi inte registrerar systemuppgifter åt kunden. Registrerade system läggs upp och sparas på ASSA OEM för att kunna serva kunden med alla uppgifter om sitt system som produkttyp, antal cylinderkoder, etc.  Gemensamt för cylindertyperna är: Alla 5- och 6-stiftscylindrar använder ett urtagshål på 18/22mm. 2 nycklar medföljer som standard. Reglar beställs separat. Huvudnyckelsystem läggs i standardsystem om inte annat specificeras.  

Behöver du hjälp för att skapa bästa säkerhet?

ASSA OEM har tagit fram Låsguiden för att ge dig kunskap och lärdom kring en säker låsmiljö.
Vad är t.ex. ett godkänt lås? Ta del av våra tips här: Låsguiden av ASSA OEM

Vill du ladda ner vår produktkatalog?

Produktkatalogen för ASSA OEM kan du hitta här: Produktinformation.

Klicka här för att gå direkt till startsidan för nedladdningsbara dokument 
(kommer att öppnas i nytt fönster).


På sidan hittar du också: instruktioner, deklarationer, blanketter, bland annat.