3248-01 FOP

3248-01 FOP
3248-01 FOP
3248-01 FOP
3248-01 FOP

Produktinformation

FOP gångjärnet ger fastighetsägare och dörrtillverkare bättre möjligheter att uppfylla och motsvara Boverkets byggregler som gäller från och med 2011-01-01. Enligt Handisam som är myndigheten för handikappolitisk samordning går det att läsa i deras fördjupningsblad för tillgängliga dörrar "Med hjälp av särskilt utformade gångjärn förskjuts dörrbladet så att det inte inkräktar på det fria passagemåttet när dörren är öppen 90°". I och med att man använder FOP Gångjärnet så är det lättare och billigare att uppfylla Boverkets byggregler. Dessa regler gäller för följande typer av passager:  

 • Entrédörrar 
 • Dörrar till uteplatser 
 • Korridordörrar 
 • Handikapptoalettdörrar 
 • Dörrar till samlingssalar och större mötesrum

FOP Gångjärnet möjliggör att en dörröppning blir bredare utan att behöva byta eller gå upp i storlek på vare sig dörr eller karm då gångjärnets design förskjuter dörrbladet så att det inte inkräktar på dörrens fria passagemått när dörren är öppen 90°. För dörrar till mindre rum såsom kontorsrum och mindre grupprum skall passagemåttet vara minst 80cm. I befintliga byggnader accepteras ett passagemått på 80cm resp 76cm för dörrar men att öka det fria måttet med hjälp av FOP gångjärnet är en enkel åtgärd.

Användningsområde

 • Sjukhus
 • Handikapptoaletter
 • Offentliga lokaler

Egenskaper

• Öppnar dörren utanför karm vid 90°
• Anpassad för karmar med max 12 mm tjocka foder
• Direkt utbytbar mot ett 3248
• Passar i 3228 urtag genom en mindre modifiering
• Motsvarar grade 13 enligt EN1935
• Höjdjusterbart
• Ytbehandlingar: Blank Zink alloy & Rostfritt

Behöver du hjälp för att skapa bästa säkerhet?

ASSA OEM har tagit fram Låsguiden för att ge dig kunskap och lärdom kring en säker låsmiljö.
Vad är t.ex. ett godkänt lås? Ta del av våra tips här: Låsguiden av ASSA OEM

Vill du ladda ner vår produktkatalog?

Produktkatalogen för ASSA OEM kan du hitta här: Produktinformation.

Klicka här för att gå direkt till startsidan för nedladdningsbara dokument 
(kommer att öppnas i nytt fönster).


På sidan hittar du också: instruktioner, deklarationer, blanketter, bland annat.