Klasser/Dimensionering

Klassindelning av gångjärn Enligt Standard SS-EN1935 "Byggnadsbeslag - Gångjärn - Funktionskrav" kan gångjärn klassindelas med avseende på bärförmåga och förmåga att motstå förslitning. Provning sker enligt Standard SS-EN1935 "Byggnadsbeslag - Gångjärn -Provning". Val av gångjärn för dörrar försedda med dörrstängare För dörrar där dörrstängare används skall 20 % adderas till dörrens vikt vid val av gångjärn. Då dörrstängare har så kallad backcheck (öppningsbroms) skall 75 % adderas till dörrens vikt. Fönster, 3-glas Antal gångjärn erhålles ur diagram 4. Höjd och bredd avser karmyttermått vid enluftsfönster. 1 M = 100 mm. Gångjärnstyper För utåtgående fönster används bärgångjärn 1228 eller koppelgångjärn 1206-65 eller 1205. Bärgångjärn 3220 ska dock användas då ökat intrångsskydd önskas. För inåtgående fönster används bärgångjärn 1223-100-1 och koppelgångjärn 1206-65 eller 1205. Fönster, 2-glas Antal gångjärn per båge erhålles ur diagram 5. Höjd och bredd avser karmyttermått vid enluftsfönster. 1 M = 100 mm. Gångjärnstyper För utåtgående fönster används bärgångjärn 1222, 1228, 1212 och koppelgångjärn 1201,1207-65 eller 211. Bärgångjärn 3220 ska dock användas då ökat intrångsskydd önskas. För inåtgående fönster används bärgångjärn 1223-85,1223-100 och koppelgångjärn 1201 eller 211. KLASSNINGSTABELL FÖR LYFTGÅNGJÄRN Gångjärnstyp  Enligt standard SS-EN 1935   1212                           5  1222                           5  1228                           8  1223-85                       5  1223-100                     8  2418                           7  2472                           9  2465                           4  2010                           7   KLASSNINGSTABELL FÖR TAPPBÄRANDE GÅNGJÄRN  Gångjärnstyp  Enligt standard SS-EN 1935  3012                         14  3210                         11  3211                         13  3212                         11  3213                         13  3220                         11  3225                         13  3228                         13  3229                         13  3232                         13  3244                         13   3248                         13  3278                         14  3288                         14  3240, 3241*              13 *Anm. Tillsammans med dörrled 3228,3229, 3244 eller 3248.

Behöver du hjälp för att skapa bästa säkerhet?

ASSA OEM har tagit fram Låsguiden för att ge dig kunskap och lärdom kring en säker låsmiljö.
Vad är t.ex. ett godkänt lås? Ta del av våra tips här: Låsguiden av ASSA OEM

Vill du ladda ner vår produktkatalog?

Produktkatalogen för ASSA OEM kan du hitta här: Produktinformation.

Klicka här för att gå direkt till startsidan för nedladdningsbara dokument 
(kommer att öppnas i nytt fönster).


På sidan hittar du också: instruktioner, deklarationer, blanketter, bland annat.