Retur av emballage

/global/scaled/1920x392x0x448x1920x391/Other-ASSAOEM-Website_2014-2015-return-document.jpg

Blanketter och information

Här kan du ladda hem blankett för ifyllning inför retur av emballage till ASSA OEM, Enhet Göteborg, och även bestämmelserna för hur returen skall genomföras.

Efter ifyllning av returblanketten kan den e-mailas direkt genom att klicka på länken i dokumentet till kundservice.gbg@assaabloy.com, eller skrivas ut och faxas till +46-(0)31-14 93 73.

Obs. att blanketten Retur Emballage skall översändas ifylld till ASSA OEM, enhet Göteborg, för godkännande, minst en vecka innan planerad leverans. Därefter kommer returen att godkännas genom en bekräftelse från ASSA OEM.

Retur emballage - dokument