Patent och mönsterskydd

/global/scaled/3264x665x0x910x2000x408/Other-ASSAOEM-About ASSA OEM-ASSAgbg-produktion.jpg

För ASSA OEM är patent och mönsterskydd en del i utvecklingen av våra produkter. Vi arbetar därför aktivt med att utarbeta och söka patent och mönsterskydd för de processer vi använder, och för de produkter som vi marknadsför.

ASSA OEM är dessutom innehavare av ett antal licenser av aktiva patent. I vår aktiva patent- och mönsterstrategi ingår också bevakning av i övrigt förekommande patent och patentansökningar inom branschen.

Ett av huvudskälen till ASSA OEMs aktiva patent- och mönsterstrategi är att skapa ett juridiskt skydd för våra kunder och användare.

Det ingår med självklarhet att alla överträdelser och intrång i ASSA OEMs patent omedelbart kommer att beivras.