Ytbehandling med sexvärt krom stoppad

/global/scaled/3872x791x0x82x2000x408/Other-ASSAOEM-About ASSA OEM-Environment-green-leaf.jpg

Som ett led i vårt miljöarbete har ASSA OEM i och med utgången av 2010 slutat att tillverka produkter som är ytbehandlade med sexvärt krom.

Vi har sedan 2009 arbetat med att ersätta alla våra ytbehandlingar inom ASSA OEM med andra alternativ, där i de flesta av fallen vi gått över till trevärdigt krom ytbehandlingsprocessen, med ett undantag och det är gulkromaterade produkter där vi inte funnit några bra alternativ.

Exempel på produkter som haft ytbehandlingar med sexvärt krom är gångjärn, låsstolpar och slutbleck. Då det tyvärr inte finns några alternativ som är miljövänliga och som ger rätt kvalité på ytbehandlingen har nedanstående ytbehandlingar utgått:

051= zink-alloy gul
055=zink-alloy gul ej lack
056= zink-alloy gul lyx
060=gulkromatering
062=zink-alloy gul