Miljö, hälsa och säkerhetspolicy

/global/scaled/3264x665x0x69x2000x408/Other-ASSAOEM-About ASSA OEM-Environment-ocean_environment.jpg

ASSA OEM värnar om miljön och de anställdas hälsa och säkerhet, genom att minimera verksamhetens miljöeffekter samt genom att uppfylla gällande lagar och förordningar genom lagarbete och ständiga förbättringar.

Vårt åtagande grundas på:

  • Att sträva efter att förebygga föroreningar och att undvika hälso och säkerhetsrisker genom att prioritera miljö, hälsa och säkerhet som viktiga grundläggande värderingar.
  • Att vara föregångare inom miljö, hälso och säkerhetsfrågor, genom ledningens och de anställdas engagemang och delaktighet.
  • Att utveckla och tillämpa miljöanpassade, säkra och effektiva produktionsmetoder och processer.